KUNST-ARCHIV Peter Kerschgens - Begegnungen

 

 

Gunther Hülswitt und Peter Kerschgens zu Besuch bei Walter Cüppers, Neuss-Selikum

1. Juni 2010

Walter Cüppers, Gunther Hülswitt